Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkušební dokument

29. 3. 2011

Astro

! " # $ % & ' ( ) * + - ; < > ? @

A B C D E F G H I J K L M

Q R S T U V W X Y Z

d e k a o t ‚ m

..všechny správně vloženy..

Uranium Original

:;<=@

ABCDEFGHIJQRUV_

abcdefghijkl

orstuvwxyz{|}Ž

Ÿ½¾¿ÓÔÕÖ×ØÚÜÝÞß

àáâãäåæçèéêëìíîï

ðÒ

..po vložení jsou mezi znaky zástupné mezery nahrazené nějakými symboly, nevhodné..

Uranium Original Fixed

: ; < = > @

A B C D E F G H I J U V Z _

a b c d e f g h i l

o r s t u v w x y z { | } Ž Ÿ

½ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ú Ý Þ ß

à â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï

ð ò

..všechny správně vloženy.. po uložení uvidíme..

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář